Plan Targów Ferma

Poniżej plan ekspozycji Targów FERMA w roku 2015 – stan na dzień 22.01.2015.
Trzymając klawisz CTRL, scrollem myszki można przybliżać lub oddalać widok.