Plan Targów Ferma

Poniżej plan ekspozycji Targów FERMA w roku 2015 – stan na dzień 10.12.2014.
Trzymając klawisz CTRL, scrollem myszki można przybliżać lub oddalać widok.